Të hënën fillon pagesa e pensioneve në Maqedoni

0
6

Qeveria e Maqedonisë së Veriut e rishikoi dhe miratoi Informacionin nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale për kryerjen e pagesës së pensioneve për muajin tetor të vitit 2022.

Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidore të Maqedonisë së Veriut është i obliguar që të dhënat për pensionet t’ua dorëzojë bankave komerciale jo më vonë se data 28.10.2022, ndërsa bankave komerciale u rekomandohet që pensionistët të mund të disponojnë me pensionet e tetorit përmes rrjetit të ATM-ve dhe në rrjetin tregtar nga 31.10.2022.

Klientët të cilët nuk përdorin kartela bankare, parat e tyre mund t’i marrin nga filalet e bankave, të cilët janë ndarë në katër grupe.