Si u bënë musliman shqiptarët masivisht?!

0
8

Si u bënë musliman shqiptarët masivisht?!

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të Madhërishëm.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamed Mustafanë, Familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët që me kujdes dhe respekti i përcjellin normat e Kur’anit Fisnik dhe Sunnetit të pastër të Muhammedit s.a.v.s.!

Nuk ka aspak dilemë në faktin se nga krijesat më të dashura te Allahu i Madhërishëm është i Dërguari ynë Muhammedi s.a..v.s., të cilin Allahu i Madhërishëm e dërgoi dhe e gradoi me shpalljen e Tij si mëshirë për të gjitha botët, udhëzues dhe ndërmjetësues për të devotshmit.

Allahu i Madhërishëm përmes librit të Vet – Kur’anit na ka urdhëruar që ti bindemi urdhrave të Tij dhe të jemi mirënjohës për këtë. Në mesin e udhëzimeve që na bënë Kur’ani Fisnik është edhe dërgimi i salavateve dhe selameve mbi të Dërguarin tonë, kurse shpërblimi i kësaj vepre është i shumëfishtë për ne.