Publikohen çmimet e reja të derivateve të naftës në Maqedoni

0
9

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 0,19% në raport me vendimin e datës 31.10.2022.

Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulet për 3,00 den/litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98 rritet për 2,00 den/l. Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95, të EURODIZELIT (D-E V) dhe të Mazutit M-1 SU nuk ndryshojnë.

Nga data 4.11.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
Benzinë motori EUROSUPER BS – 95 90,50 (denarë/litër)

Benzinë motori EUROSUPER BS – 98 94,50 (denarë/litër)

Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 99,00 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 93,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU 50,067 (denarë/kilogram).